SmokingTanker

מיכלית מעשנת

מיכלית נפט מעשנת במיקשר הימי החיפאי, 2.3.2018 מפרץ חיפה

מיכלית נפט מעשנת במיקשר הימי החיפאי, 2.3.2018 מפרץ חיפה

מיכלית נפט עוגנת במיקשר הימי של תש"ן במפרץ חיפה, ומעשנת מעשנת מ ע ש נ ת   2.3.2018.

זיהום האוויר מנמל חיפה, מאניות, מתפעול שוטף וכל הכרוך בכך דומה או עולה על הזיהום מבתי הזיקוק. ראו דו"ח א. מושל 2012.

מותר לכלי שייט לעשן במפרץ חיפה מפני שהתקנות שאמורות למנוע זאת עדיין לא אושרו על ידי ממשלת ישראל. המשרד האחראי לנושא זה הוא משרד התחבורה. טביעת הרגל האקולוגית הזו עוברת מתחת לרדאר הרגולטורי אבל זה לא אומר שהיא לא עמנו.

אותה האניה באוגוסט 2017:

 

ראו גם "עשן עד רכס הכרמל ומעבר לו"

וגם