Haifa-10-9-2020

צוללת בהפגנה

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום ופרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: שוחד מרמה והפרת אמונים. ויש גם עניינים של שיסוי פילוג וכאלה

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום ופרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: שוחד מרמה והפרת אמונים. בתמונה מסע צוללת ננסית מדגם צוללינה ברחובות חיפה. "אח"י גרוע" שמה.

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום ופרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: שוחד מרמה והפרת אמונים –

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום ופרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: שוחד מרמה והפרת אמונים –

צוללת בעיר התחתית

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום ופרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: שוחד מרמה והפרת אמונים –

הפגנה נגד ראש ממשלת ישראל המכהן תחת שלושה כתבי אישום ופרשת צוללות שטרם התבררה במחוזות החוק: שוחד מרמה והפרת אמונים. מסע הצוללת הננסית מדגם צוללינה ברחובות חיפה. "אח"י גרוע" שמה.

צעדת מגש הכסף + קבלת שבת בירושלים 11.9.2020