Boars of May 2020

חזירי בר חיפאים במאי 2020:

חזירת בר חיפאית

חזירת בר חיפאית עם שלושה גורים מאחוריה, לכבוד היום הראשון של מאי 2020.

חזיר שעוד לא חטא הרבה

חזיר בר חיפאי, עדיין ללא חטאים

עורב אפור משתכשך במים של עיריית חיפה ביום חם. גן הזיכרון 22.5.2020

עורב אפור משתכשך במים של עיריית חיפה בגן הזיכרון ביום חם. 22.5.2020

חזירים נוספים של חודש מאי יעלו לכאן אם יתפסו.

 


חזירי אפריל 2020 נתנו הופעה מיוחדת

חזיר בהופעת סולו, דצמבר 2020

חזירים חיפאים בקיץ 2019

נגד חזירויות בירושלים

 

.