Boars of May 2020

חזירי בר חיפאים במאי 2020:

חזירת בר חיפאית Wild pig (boar) in Haifa

חזירת בר חיפאית עם שלושה גורים מאחוריה, לכבוד היום הראשון של מאי 2020.

חזיר שעוד לא חטא הרבה Wild pig in Haifa

חזיר בר חיפאי, עדיין ללא חטאים – Wild pig in Haifa

עורב אפור משתכשך במים של עיריית חיפה ביום חם. גן הזיכרון 22.5.2020

עורב אפור משתכשך במים של עיריית חיפה בגן הזיכרון ביום חם. 22.5.2020

חזירים נוספים של חודש מאי יעלו לכאן + ראו מאי 2022.

גללים של חז"בר

גללים של חזיר בר 2022

 


חזירי בר חיפאים בספטמבר 2022

משוטטים בכרמל – חזברי"ם בחיפה אוגוסט 2022

נאמן לחיפה. חזב"ר בעניין עיר הכרמל – יולי 2022

חזירי בר חפאים – יוני 2022

חזירי אפריל 2020 נתנו הופעה מיוחדת

חזיר בהופעת סולו, דצמבר 2020

חזירים חיפאים בקיץ 2019

נגד חזירויות בירושלים

 

.