MG-Cemetery

קדיש בבית הקברות הירוק של מורוונה גושלינה

בית הקברות לא מסומן, אין שער, לא רואים קברים, אין מצבות. יש גבעה ירוקה שהיא המקום.

מורוונה גושלינה

Kadish at the Murowana Goslina Jewish Cemetery

הודות ליוזמה עירונית לטפל במקום, אנחנו לומדים על זה, על התרבות של האחר, על ההסטוריה של המקום המיוחד הזה. יש פרוייקטים של בית הספר, אנדרטה סימלית, ומצבה שהוחזרה לכאן והונחה במקום שאינו מיקומה המקורי (שאינו ידוע). נשאתי דברים בקצרה.

קדיש בבית הקברות ההרוס

Kadish at the Murowana Goslina Jewish Cemetery

לסיום דברי סיפרתי  שסיכוי סביר שאבותי (סבים וסבתות רחוקים) ממשפחת וורונקר ולישינסקי טמונים כאן על הגבעה, ואולי גם בני משפחה אחרים שאינני יודע את שמם.

הסברתי לקהל נוכחים, שמרביתם ואולי כולם אינם יהודים, על הקדיש, ושלאורכו הקהל אמור להשיב "אמן" פעמים אחדות וכולם מוזמנים לעשות זאת. לא חובה.
ולסיום הסברתי את ההתלבטות שלי, לרגע, בין הקדיש המסורתי בארמית לבין הקדיש שהוא בעברית. [קדיש]

Lighting a candel at the Murowana Goslina Jewish Cemetery

אחר כך שאלו אותי אם אני דובר ארמית. אמרתי שלא, אבל מבין קצת.

חילופי תרבות

Murowana Goslina Jewish Cemetery     26.7.2019

26.7.2019  מורוונה גושלינה, צילומים: יקוב ניווינסקי

בית כנסת בריכת שחייה

ישיבה בארכיון