Haifa-debate-24

הדיבייט לקראת הבחירות לראשות עיריית חיפה

אודיטוריום הכט, אוניברסיטת חיפה 20.2.2024

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027 – ראש העיר הד"ר קליש שמתמודדת שוב על ראשות העיר

הדיבייט החיפאי לקראת הבחירות

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027 – מימין יוסי שלום, משמאל דוד עציוני שמתמודדים על ראשות העיר

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027; במרכז – עו"ד שרית שטיינברג-גולן, חברת המועצה ומתמודדת לראשות העיר

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027; באמצע: אביהו האן חבר המועצה ומתמודד לראשות העיר

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027 – פרופ' איתי בארי (עם המקרופון ביד) הנחה את הערב

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027 – שאלה מהקהל

דיבייט בחיפה 20.2.2024

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027; מימין ראש העיר הד"ר עינת קליש, ומשמאל יצחק בלס, חבר המועצה היוצאת ומועמד לראשות העיר

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027
מימין אביהו האן, משמאל ראש העיר הד"ר קליש

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027; במרכז – איברהים גאטס, מועמד לראשות העיר חיפה

הדיבייט באוניברסיטת חיפה – לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. 20.2.2027 – חבר המועצה קיריל קארטניק מדליק אש על הבמה (הוא מתמודד על ראשות העיר)

פרטים נוספים והקלטת ווידאו של הדיבייט החיפאי בוואלה!

הפיל שבחדר. בדיבייט בקושי הזכירו אותו:

הפיל שבחדר. אותו בקושי הזכירו

חזיר בר חיפאי שעשה באלאגאן כמו שרק הוא יודע (הוציא מהפח ופיזר ארבעה שקי זבל! ) יוצא לדרכו לטפל בפח אחר; ככה זה, החיים בחיפה