Optimistic Marathon-27-7-2023

בלב המאפליה מרתון אופטימי:

שקוף, העין השביעית והמקום הכי חם בגיהנום בשיתוף הסירופ מציגים: קריאה שלישית // העיתונות העצמאית מגיעה לחיפה למרתון אופטימי: איך תשפיע המהפכה המשפטית על החיים בעיר מעורבת, על זכויות נשים, אקלים וסביבה, כלכלה, ביטחון אישי וכל השאר. (צילומים מהאירוע)

מרתון אופטימי בסירופ, חיפה

מרתון דיונים אופטימי בסירופ, חיפה: איך תשפיע המהפכה המשפטית על החיים בעיר מעורבת, על זכויות נשים, אקלים וסביבה, כלכלה, ביטחון אישי וכל השאר? – העיתונות העצמאית הגיעה לחיפה.

מרתון דיונים אופטימי בסירופ, חיפה: איך תשפיע המהפכה המשפטית על החיים בעיר מעורבת, על זכויות נשים, אקלים וסביבה, כלכלה, ביטחון אישי וכל השאר? – העיתונות העצמאית הגיעה לחיפה.

"בתקופה של חוסר ודאות, קולות רבים ושונים ושיח מסית ומפלג – אנחנו מגיעים להסביר, להעמיק, לעשות סדר ואולי אפילו להפיח קצת רוח אופטימית!"

העתונות העצמאית

מרתון דיונים אופטימי בסירופ, חיפה: איך תשפיע המהפכה המשפטית על החיים בעיר מעורבת, על זכויות נשים, אקלים וסביבה, כלכלה, ביטחון אישי וכל השאר (?) – העיתונות העצמאית הגיעה לחיפה

היו יותר מניצוצות אופטימיים בדברי המשתתפים.כל הקישורים בעניין התנגדות למחאה המשפטית/ משטרית

צילומים מקבלת השבת וההפגנה 28.7.2023, מול הבית של חבר הכנסת אריאל קלנר (ליכוד) בחיפה. קבלת שבת 4.8.2023 סמוך למעונו של חבר הכנסת קלנר בחיפה
קבלת שבת 11.8.2023, חיפה

השבוע ה-30 29.7.2023 למחאה, חיפה
השבוע ה-29  22.7.2023  בירושלים
השבוע ה-28  15.7.2023 חיפה למחאה הנ"ל

השבוע ה-27 במרכז חורב, חיפה 8.7.2023
מחאה עם שחר מול בתי המשפט בחיפה, ומאוחר יותר בצהרים בצומת מת"מ (חיפה)
מחאה עצומה בשדה התעופה בן גוריון 11.7.2023
מחאת בונות אלטרנטיבה מול נציב שירות המדינה, בחיפה 14.7.2023