Haifa Wild pigs in May 2022

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

חזב"ר

חזב"ר = חזיר בר (בחיפה)

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה  Recalcitrant wild boars חזירי בר סוררים

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה –

חזיר בר בראש חוצות

חזירי בר בחיפה, כמו Film noir

צילומים של חזירי בר חיפאים, מאי 2022

חזב"ר בסנמטק - קלאסיקה חיפאית

חזירת בר ברחבת הסינמטק; חיפה 1.5.2022. צילום של חזירי בר ליד מוסדות תרבות מעמת את החיה שנתפסת כמגעילה ודוחה עם המקום העילי (תאטרון, קונצרטים, סרטי איכות) והמעוצב (הרבה זכוכית, אבנים מסותתות). החיבור שנוצר בין הסלידה מהחיה וקיומה במרחב התרבותי הגבוה יוצר את הדָּאחְקָה על חשבון חיפה, והחיפאיות, ואולי זה בכלל כבוד גדול.

חזירי בר בחיפה

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה  10 במאי 2022  Recalcitrant wild boars חזירי בר סוררים

גור חזרזירים עם אמא ודודות

חזירות בר עם גור בודד, חיפה 10.5.2022

חזיר בר צעיר משוטט בכרמל. ערב יום העצמאות ה-74

חזיר בר חיפאי סמוך למרכז הכרמל בחיפה  3.5.2022

חזירת בר מאחורי ספסל

חזירת בר חיפאית מתעניינת. חזירת הבר מצאה ספסל, והשתיים שישבו עליו קמו לאסוף חפציהן מפניה. אחר כך חייכו והחזירה פנתה לדרכה. 1 במאי, חיפה

חזיר בר מנמנם

חזיר בר חיפאי מנמנם סמוך למרכז הכרמל בחיפה, 3 במאי 2022

חיפה; חזב"ר חיפאי מחפש

חיפה 2022; חזב"ר חיפאי מחפש. ומוצא

חזב"רים חיפאים עם קופסאות ריקות של Biga

חזב"רים חיפאים עם קופסאות ריקות של Biga

צילומים נוספים יצטברו כאן

חזירי בר חיפאים באפריל 2022. ובמרץ 2022,
צילומים מ"עגל הזהב" 2022 בעין הוד.  עגלים משנים קודמות (2019, 2018 2017 ועוד).

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

Wild pigs in Haifa חזירי בר בחיפה

Recalcitrant wild boars חזירי בר סוררים

חיים בחיפה: חזב"רים ושליח דומינו פיצה

Wild pigs in Haifa – חיים בחיפה: חזב"רים ושליח דומינו פיצה. במאי 2022

חזיר בר בחיפה, ליד גן הכט

חזיר בר בחיפה, ליד גן הכט, חיפה, מאי 2022

חזירי בר בחיפה לעת ערב

חזיר בר בחיפה לעת ערב

Feral Hogs – wild boar – wild swine – wild pig – Eurasian wild pig, חזיר בר

הצילומים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים Copyrights 2022