Deterioration of the Haifa Bay Industrial Beach

שחיקת החוף המתועש של חיפה The Deterioration of the Haifa Bay Industrial Beach

פינת החומה של גל מרין, ליד מתחם נקז חלוצי התעשייה; קריסת התשתית הסמוכה לחוף עקב סערת חורף רגילה – או עקב שינויים שמפרץ חיפה עבר; שינויים במשטר הזרמים בים עקב בניית הנמל החדש, המסת קרחונים ועליית פני הים וכו'. 18/1/2019

קצה חומת גל מרין גולשת לים ליד מתחם נקז חלוצי התעשייה 17/1/2019

סביבת הנקז תחת מי הים

סערת חורף במתחם נקז חלוצי התעשייה 16.1.2019 – הים רוגש, סדק ניבע בקצה החומה והחל תהליך ההיפרדות של החלק הקרוב לים

שקט שלפני הסערה

הפינה הדרום מערבית של חומת גל מרין. הפינה הזו בסכנת התמוטטות, לכיוון הים 15.1.2019

המצב באוגוסט 2015. סתם משמים. היום יותר מעניין. תמונה מגוגל סטריט וויו. שימו לב למפלס הקרקע: כשני מטרים גבוה יותר מפני הים שמגיע עד עשרות מטרים מהחומה וכיום ממש עליה.


שרידי החומה המערבית של גל מרין:

שרידים

שרידי החומה המערבית של גל מרין 20.1.2019. קו המכולות הוסט עשרות מטרים מזרחה לפני קריסת החוף

החומה המנופצת

שרידי החומה המערבית של גל מרין. לפני שלוש שנים הים היה רחוק משם. עשרות רבות של מטרים משם.

חצר המפעל

שרידי החומה המערבית של גל מרין וחצר המפעל. קו המכולות הוסט מבעוד מועד עשרות מטרים מזרחה. 20.1.2019

המשך בבלוג www.yairgil.com 

 

 (בעריכה):

נחז בחיפה

נקז חלוצי התעשייה – מבט צפונה. מימין חומת גל מרין, בחזית [רחוק] חומת תש"ן
21.8.2018

נקז ביום סוער

נקז חלוצי התעשייה ביום חורפי 24.1.2018. קצהו טבול הים הסוער. החול שהיה סביבו והובא לשם בממון רב נעלם. מבנה הבטון שבתמונה יפורק בקיץ 2018. מקצה הנקז צילמתי תמונות רבות ועם פירוקו נעלמה זווית הצילום המיוחדת של האיזור הזה.