Horev Haifa 6-5-2023

השבוע ה-18 להפגנות הענק נגד ההפיכה המשטרית המתחוללת בישראל תחת הכותרת "ישראל סף דיקטטורית"

ד"ר ח'ניפס במרכז חורב

ד"ר אמיר ח'ניפס, בהפגנה שהתקיימה הערב במרכז חורב בחיפה, קורע את הצעת החוק של ח"כ וצחק וסרלאוף (עצמה יהודית) עלפיה ערכי חוק הלאום יעמדו בבסיס פעולות הממשלה.

ד"ר אמיר ח'ניפס בביקורת נוקבת על הצעת החוק של השר יצחק וסראלוף ליישם מעשית את חוק הלאום

מחאה בחיפה - נגד ההפיכה המשטרית

שבוע 18 למחאה נגד ההפיכה החוקתית, בחיפה, בצעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם נישאו נאומים

מוזיקאי המחאה – שבוע 18 למחאה נגד ההפיכה החוקתית, בחיפה, בצעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם נישאו נאומים 

תמונות לכאן


השבוע ה-17 להפגנות צעדה ממרכז הכרמל ועצרת מחאה בצומת מרכז חורב

השבוע ה-16 להפגנות – צעדה ממרכז הכרמל ומחאה בצומת מרכז חורב

צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב 25.3.2023

צעדה ממרכז הכרמל להפגנה במרכז חורב, מוצ"ש 18.3.2023 בחיפה

11.3.2023 – הפגנת ענק בצומת חורב בחיפה – יצאה האש מן האטד!

לא הולכות לאחור – שרשרת נשים באדום למען הדמוקרטיה. חיפה ובכל הארץ 8.3.2023

 1.3.2023 – צומת צים, בת גלים בחיפה, בשער לנמל, הפגנה והמתנה לראש הממשלה שאמור היה להגיע לטקס סיום קורס חובלים.

קישורים נוספים: