S4CB_HAF

חזירי בר בחיפה (משמידים גינה)

חזירי בר משמידים גינה ברחוב הירקון 18 בחיפה

חזירי בר בחיפה

הירקון 18 חיפה – חזירי בר משמידים גינה

חזירי בר משמידים גינה ברחוב הירקון בחיפה

חזירי בר בגינה

חזירי בר ברחוב הירקון בחיפה, קיץ 2021