Independence-Day-Show-Haifa

מחאה נגד משדר יום העצמאות שיתקיים מחיפה בהשתתפות איל גולן.

יום ראשון 26.4.2020 – מול בית העירייה, חיפה

חיפה

הפגנה מול עיריית חיפה בדרישה שלא לאפשר לזמר אייל גולן להופיע במשדר ערב יום העצמאות הקרוב

הפגנה מול עיריית חיפה בדרישה שלא לאפשר לזמר אייל גולן להופיע במשדר ערב יום העצמאות הקרוב

הפגנה מול עיריית חיפה בדרישה שלא לאפשר לזמר אייל גולן להופיע במשדר ערב יום העצמאות הקרוב

הפגנה מול עיריית חיפה בדרישה שלא לאפשר לזמר אייל גולן להופיע במשדר ערב יום העצמאות הקרוב

הפגנה מול עיריית חיפה בדרישה שלא לאפשר לזמר אייל גולן להופיע במשדר ערב יום העצמאות הקרוב

העמוד הזה מתפתח – צילומים נוספים יגיעו בקרוב

 

באותו היום – הפגנה נגד זיהום המגיע מהתעשיה המזהמת – גם בזמן קורונה – http://www.yairgil.com/4316-2/

די להפקרות! הפגנה מקוונת מול מתחם בז"ןהפגנה מול העירייה – http://www.yairgil.com/independence-day-show-haifa/ 26.4.2020


מחאת הדגלים השחורים 19.4.2020
חזירי בר חיפאים – אפריל 2020
נשים בשחור בזמן קורונה  24.4.2020