Archive-2019

חמרי ארכיון

עיון במסמכי ארכיון

עיון במסמכי ארכיון ממורוונה גושלינה עם דריוש ההסטוריון שדיבר איתנו ב2007, ועם יקוב, המורה ויזם תכניות הזיכרון המשותף.

על פי החוק הפולני מסמכים בני מאה שנים צריכים לעבור לארכיון המרכזי. הארכיון המרכזי נמצא מפוזר במחוזות השונים. אבל זה לא מאה אחוז מפני שחלק מהמסמכים לפעמים נותרים בישובים הקטנים. בביקורי בקיץ 2019 היו ממצאים הקשורים בהסטוריה המשפחתית דווקא בארכיון העיר מ. גושלינה. זו ניירת שלא עברה למחוז, ולא היתה זמינה בעת הטיול המשפחתי ב-2007.
בינתיים הארכיון המקומי במ. ג. נפתח לעיון הציבור: מותר לצלם את המסמכים וחלקם מובא כאן.

בנוסף, על פי תיאום אפשר לעיין במסמכים בארכיון של עיר המחוז הלוא היא פוזנן. חדר שקט מועמד לרשות המעוניינים ואפשר לראות אותנו מחפשים מציאות בתמונות בהמשך עמוד זה.


בקיץ 1895 הגיע יוליוס מרקוביץ למורווונה גוסלין, נרשם אצל הפקיד וקיבל רשיון עסק ב-30.8.2895.

יוליוס מרקוביץ

הרישום המקומי של מורוונה גושלינה  (לחצו להגדלה) לשאלתי בדבר הטקסט הצפוף מתחת לשמו J.Markowicz השיבו מארחי שהטקסט שייך לשמו ולא לשם הבא בתור (שמתחת לקו). עוד הגדלה של הטקסט הזה בהמשך.

בריגדת הכבאות

תחנת הכיבוי במורוונה גושלינה. יוליוס מרקוביץ הצטרף ל"בריגדת הכבאים" של העיירה 26.7.1896.

שלוש מילים לא מפוענחות סביב שמו כמתנדב כבאי, מספר 34 להלן (לחצו להגדלה):

לא cz אלא tz

מספר 34, יוליוס מרקוביץ. מרקוביץ עם tz בסיומת שם המשפחה. על פי מארחי שגיאה בשם היא תופעה נדירה.

חלוקת התפקידים במערך הכיבוי הייתה מעניינת: המפקד היה קתולי, סגנו לותרני והגזבר יהודי.

בארכיון בפוזנן

In the Poznan Archive

בשנת 1847 נשרף הרובע היהודי, כולל בית הכנסת וכל מסמכי הקהילה אבדו. ב-1874 בצו הריבון המקומי החלו לרשום באופן מסודר את מרשם האוכלוסין ברשות המקומית של מורוונה גוסלין של אותם ימים. לפני כן הרישום היה לפי שיוך דתי. הרישום של היהודים של אחרי השריפה של הרובע ועד 1874 אבד.


בארכיון המחוז בפוזנן בנוגע ליהודים במורוונה גושלינה 1912-1927
בינואר 1918 קבלו התושבים היהודים של מ.ג. מכתב (מהשליט? ריבון?) מהפקיד שישב באוברניקי (לא רחוק) ובו דרישה מהם להצביע בבחירות. זה היה עדיין תוך כדי מלחה"ע הראשונה. להלן איגרת אוברניקי 1918.

אגרת אוברניקי 1918, הדורשת מהיהודים ללכת להצביע בבחירות 1918. תרגום לעברית יתקבל בברכה. לחיצה להגדלה נוספת. למתרגמים ולמפענחים ולמוסיפים תובנות תודה מראש

רשימות מצביעים יהודים לבחירות 1919: לפי בתי אב, רק גברים והגיל שלהם (ולא הצביעו לביבי). שגיאות שלי בפענוח השמות, בכיף:

מרשם מצביעים בבחירות 1919 – ולא ברור אם הצביעו.
במרשם הזה רשומים הרמן ג'יבלה (מחותן עם וורונקר, נספה בשואה), יוליוס וורונקר (דוד של רגינה), ומקס חיים (למשפחת וורונקר) והרמן לישינסקי (כנראה אח של רגינה):

1918

בעלי זכות הצבעה בבחירות במורוונה גוסלין  1918 תרגום, תיקונים ותוספות? לחצו להגדלה

אברהם סלומון בן 67
מרכוס בלייכר  76
בכר או בקר  57
אלפרד כהן (קאהן ?)  41
קורט חיים   70  [אבא של מקס]
מקס חיים  41  סוחר, נספה בשואה (מחותן עם וורונקר, צאצאים בבני ברק ובשטחים, תעודה מיד ושם).
פלנטר לוין  66 – ארבעה ממשפחתו נספו בשואה,
הרמן גיבלה  60 (סוחר) (קשר משפחתי עם וורונקר, המשפחה נספתה בשואה. תעודה מטריזינשטדט).
שמול גלזר 44 (כנראה קרבה דרך מקס חיים),
חכם או משהו (לא ברור)  32 [הצעיר שברשימה],
איזידור איציק 47,
יוליוס לובינסקי 50,
היימן לובינסקי 45 (ביתו הני מרקייביץ נולדה 1904 רישום).,
לובינסקי  47,
לוינסון סימון  62,
הרמן לישינסקי  48 (אופה) – שמו לא ידוע לי מעץ לישינסקי,
לא ברור לי  38,
איזידור פ  57,
לא ברור לי  44,

בטבלה יש מקום לציין את ההצבעה (כן או לא הצביעו) אבל המקום ריק לכל האורך. אולי לא הצביעו, אולי לא מלאו את הטבלה מאיזשהי סיבה.

רשימת יהודים שטיבה עדיין לא מזוהה. 1919, מורוונה גושלינה (להגדלה) למתרגמים תודה מראש – במיוחד אינני מבין את שורות הכותרת.

עוד רשימה של יהודים בתיק, ותאריכה הוא דצמבר 1919.
לא ברור מה טיבה. קשה לפענח. יש ברשימה הלא מזוהה הזו חתימות מקוריות של האנשים הרשומים בה.
וגם חתימת ראש העיר הפולני על המסמך. בשלב הזה פולין כבר עצמאית והמסמך עדיין בגרמנית. מארחי משערים שהיו פקידים שלא שלטו בפולנית.

אין הלימה בין שתי הרשימות, רק חפיפה מסויימת. כאן רק 18 רשומים, וברשימה הקודמת 19.

בכל מקרה האוכלוסיה היהודית מצטמצמת בעת ההיא. גיל הרשומים ברשימה הראשונה קשיש למדי. אין בני עשרים+, בני השלושים ומשהו רק שניים.

גיבלה לישינסקי ואיציק נבחרו לצוות המועצה היהודית במורוונה גושלינה 1919. שניים מתוכם הם קרובי משפחה שראינו את שמם בהקשרים שונים. אין לי תיעוד של הרישום הזה.

בחירות

Acta Spec betreffend, Wahl, Der Jüdischen   (להגדלה) Kultur Beamten

הממצאים הנ"ל מתוך – Acta Spec betreffend, Wahl, Der Jüdischen Kultur Beamten – תיקייה שריכזה את הוראות הבחירות לבני התרבות היהודית, במ.ג., מ-1912 עד 1927.


A Document from the Archive

The document contain a signature from 2007: from the previuse visit In the Poznan Archive בחלק מהתיקים יש כרטיסיות-תיעוד של מי שעיין בהם, ומתי. כאן יקוב מזהה את רישומו מספטמבר 2007, זמן קצר לפני שהגענו אליו. בתמונה, עם ג'ודית ווימבורן, מאוסטרליה, ששורשיה במ.ג. מגיעים למחצית המאה ה-19 וגם רחוק יותר.

סיכום הממצאים העיקריים הנוגעים ליוליוס:
יוליוס מרקוביץ הגיע ב 1895 למורוונה גוסלין,
קיבל רשיון עסק כחודש לאחר הגעתו,
הצטרף לכבאים, 1896
התחתן ב 1896
תעודות לידה של ילדיו
רגינה מרקוביץ מוזכרת בשם כינוי שלא הכרנו [רושן] – וגם רשומה כ Roeschen ברישוםבית הקברות קוזל, ברסלאו.

לא מפוענח עדיין הטקסט הצפוף בכתב יד מתחת לשמו של יוליוס (להגדלה לחצו על הטקסט), זה כנראה קשור לעיסוקיו ומקצועו בשני הקטעים הבאים:

טקסט על יוליוס

על Julius Markowicz. מה כתוב כאן?  אוגוסט 1895  (לחיצה להגדלה) למתרגמים תודה מראש

וגם:

מה כתוב כאן

טקסט על יוליוס מרקוביץ מ-אוגוסט 1895    (לחיצה להגדלה) למתרגמים תודה מראש


שמות החתומים על תעודת הנישואין של יוליוס ורגינה:
החתן – יוסף יוליוס מרקוביץ  Joseph Julius Markowicz,
הכלה – רושן מרקוביץ לישינסקי, הכלה,
עד – הרמן גיבלה  Hermann Giballe (בעלה של ברטה לבית וורונקר). השבט הזה נספה כולו בשואה. + הרמן גיבלה היה חבר מועצת העיר לפני יוליוס, אולי במקביל אליו.
עד – יוליוס וורונקר Julius Wronker (אבא של קטה פטרושקה, אח של ברטה גיבלה)

הזוג הצעיר 1896 - והעדים

חתימות על תעודת הנישואין של יוליוס ורגינה: יוסף יוליוס מרקוביץ (החתן), רושן מרקוביץ לישינסקי (הכלה הידועה במחוזותינו בשם רגינה), הרמן ג'יבלה (עד), יוליוס וורונקר (עד)


ומכיוון אחר: ליוליוס מרקוביץ היה מלון קטן, סוג של בית הארחה עם מסעדה. הדעות חלוקות על המיקום המדוייק. הוצעו לי שתי אפשרויות (כולל המלון ששהיתי בו) ויש אפשרות שלישית ברקע. אין לי ולהם מושג איפה זה היה. הקישור לכך נעלם לי, אעלה כשאמצא.

+ 1866 מגפת כולרע בעיר. הקרבנות המשפחתים היו: הנשן (דודה של יוליוס וורונקר) גרינברג, בעלה וביתם הקטנה. (אין לי שמות)

מסמכי ארכיון

הארכיון בעיר פוזנן כולל מסמכים מישובים שבמחוז פוזנן

 

קדיש במורוונה גושלינה

בריכת השחייה בית הכנסת