2-12-2023 Caesarea

צעדה והפגנת בחיפה ואירוע מחאה בקסריה, בדרישה להדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו; מרכז חורב בחיפה, ומרכז ראלי בקסריה לא הרחק מהמעון הפרטי של רוה"מ.

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023.

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023.

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023.

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023.

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023.

חיפה 2.12.2023 - צעדות המחאה חוזרות

בחזרה לרחובות חיפה – צעדת המחאה הראשונה בין מרכז הכרמל לצומת מרכז חורב, מאז ה-7.10.23 המסר נותר כשהיה רק יותר חזק: הדחה עכשיו! על ראש הממשלה נתניהו לסיים את תפקידו לאלתר, וזה לא רק האישומים הפליליים והמשפט שמתנהל נגדו אלא גם וכעת בעיקר אחריותו למחדל 2023.

ובהמשך הערב בקסריה: מחאה הדחה עכשיו! 

היו ארבעה עצורים בהפגנה. האחד נשא שלט שעסק ביהודים וערבים מההיבט החיובי, השניה (בתמונה) צעקה "בושה" על כך שבעל השלט הנ"ל נעצר והמון שוטרים שלפו אותה ממתחם ההפגנה. ואחר כך עצרו עוד שניים מסיבות שאינן ברורות לי אבל כנראה שהמשטרה חשבה ששלום הציבור בסכנה או משהו.

היא צעקה "בושה" - ומיד נעצרה

עצורה בקסריה. היא קראה "בושה בושה", והשוטרים התעצבנו ועצרו אותה ואחר כך עצרו עוד שני מפגינים

"קול דמי אחינו ואחיותינו צועקים אלינו מן האדמה, ואנחנו יודעים מי נושא באשמה. אסור לנו לשתוק. חובתנו לזעוק. בגלל המחדל, בשביל העתיד" – כך בהזמנה להפגנה

שלום הציבור מובטח

מפגין לא צעיר נעצר בהפגנה בקסריה. ההפגנה קראה להדחת ראש הממשלה נתניהו. 2.12.2023

עיכוב מפגין לא צעיר

ליווי משטרתי למעצר. מפגין לא צעיר שלא עשה דבר משמעותי בכדי להעצר מלווה לניידת משטרה. במהלך העצרת בקיסריה עוכבו ארבעה מפגינים, הובאו למשטרת חדרה – ושוחררו.

 

להבה גבוהה במתחם בז"ן 3.12.2023

ירושלים 25.12.2023

קסריה ב-18.11.2023

קסריה ב-11.11.2023