unreasonable day-24-7-2023

מחאה חסרת תקדים בקפלן ירושלים ובקפלן תל אביב 24.7.2023 בעקבות ביטול עילת הסבירות בכנסת

 

 

.תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות. תחנת הרכבת השלום 24.7.2023 Tel Aviv

 

בכניסה לתחנת הרכבת השלום, תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv

תחנת הרכבת השלום, תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv

תחנת הרכבת השלום, תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv

בפאתי תחנת הרכבת השלום, תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv

תחנת הרכבת השלום, תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv

תחנת הרכבת השלום, תל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv

ברהנו טגניה, כתב ערוץ 12 בתחנת הרכבת 'השלום' בתל אביב, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Tel Aviv


 

ירושלים 22.7.2023 בין צומת הלאום קריית הממשלה והכנסת

Unreasonable day 24-7-2023 in Jerusalem and in Tel Avivירושלים, ביום בו בוטלה עילת הסבירות 24.7.2023 Jerusalem