Haifa 23-1-2021

מרכז חורב בחיפה בשבוע ה-31 בהפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו הנאשם בפלילים. 23.1.2021

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום פליליים. מרכז חורב 23.1.2021, חיפה

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום פליליים. מרכז חורב 23.1.2021, חיפה

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום פליליים. מרכז חורב 23.1.2021, חיפה

מרכז חורב בחיפה בשבוע ה-31 למחאה נגד נתניהו

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום פליליים. מרכז חורב 23.1.2021, חיפה

 


לפני שבועיים בירושלים :

מערכת LRAD

LRAD בירושלים. מערכת אל-הרג אקוסטית, שיכולה לשדר צלילים בלתי נסבלים בעצמה מסכנת שמיעה, הוצבה בין מחסומי המשטרה 9.1.2021, לא הרחק מהווילון השחור, עם הפנים אל המפגינים. עד כה, למיטב ידיעתי, הפעלה מבצעית בירושלים טרם נרשמה למערכת הזו. כתבה בעין השביעית כאן.  צילומים נוספים כאן.

2.1.2021 – בחיפה: הפגנה בשבוע ה-28 למחאות נכד ראש הממשלה נתניהו, בארץ וכאן בצילומים בחיפה.

16.1.2021 – הצילומים טרם עלו – השבוע ה-30 למחאה .