24-6-2023-Horev-Haifa

אלוף מיל. נועם תיבון

אלוף מיל. נועם תיבון בהפגנה בחיפה 24.6.2023 – "אנחנו ננצח את הרעים האלה" אמר. לנאום שנשא תיבון (פייסבוק)

השבוע ה-25 להפגנות נגד חוקי הדיקטטורה שאותם ממשלת ישראל אמורה להתחיל להעביר בשבוע הקרוב.  24.6.2023, מרכז חורב, חיפה.

נגד הדיקטטורה הממשמשת

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

יום שבת 24.06
18:30 > צעדה מהאודיטוריום לחורב
19:30 > ההפגנה הגדולה בחורב

השבוע העשרים וחמישה למחאה נגד הדיקטטורה

השבוע ה-25 למחאה
ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה. ערן קמין – https://www.facebook.com/PROTESTHAIFA/videos/1028431431472853

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה. דברי היבא אסעד – https://www.facebook.com/watch?v=1407421806714578

השבוע ה-25 למחאה
ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה. עו"ד יאיר נהוראי נושא דברים על בימת ההפגנה

השבוע ה-25 למחאה. ביום ראשון הקרוב הממשלה תתחיל להעביר את החוקים הבעייתיים שיפגעו בדמוקרטיה.
ויקדמו את הדיקטטורה.קישורים לאירועים משלושת החדשים האחרונים:

מחאה בסטלה מאריס – על פרובוקציות של חסידים באזור הכנסיה ובתוכה, 21.6.2023

מחאה ארצית של בני נוער למען האקלים. גן האם, חיפה 18.6.2023

השבוע ה-24 למחאה נגד חוקי הדיקטטורה שהפציעו באופק – 17.6.2023

השבוע ה-23 למחאה. חיפה עם אלפי מפגינים בצעדה ובעצרת המונים. 10.6.2023

ביקור השרה להגנת הסביבה עידית סילמן בחוף נהריה 6.6.2023 לווה בצעקות "בושה בושה בושה".

השבוע ה-22 להפגנות נגד ההפיכה המישטרית בישראל. 3.6.23 חיפה

השבוע ה-21 למחאה, למען ישראל דמוקרטית  27.5.2023, חיפה

 השבוע ה20 למחאה נגד ההפיכה השלטונית

השבוע ה-20: 20.5.24 + גזל הארנונה 14.5.2023 חיפה

גזל הארנונה – 14-5-2023 מחאה נגד התעלול הממשלתי החדש

השבוע ה-19 להפגנות נגד ההפיכה המחלחלת לאיטה לחיינו, ובתוך המחאה מסר נוקב בדבר המבצע הצבאי בעזה, שיש לסיימו לאלתר.  13.5.2023

נגד ההפיכה המשטרית 29.4.2023 חיפה – השבוע ה-18

בעד המדינה, הדמוקרטיה והמשטר תקין ונגד ההפיכה,29.4.2023, מוצ"ש בחיפה – השבוע ה-17

השבוע ה-16 – השבוע השישה עשר – 

טקס הדלקת משואות העצמאות 2023 של 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה בירושלים ומטס חיל האוויר מעל גן סקר.

צעדת הדמוקרטיה – שירת החירות –  שבת 15.4.2023 השבוע ה-15 ברצף

צעדה ממרכז הכרמל למרכז חורב 25.3.2023