230422-Haifa

ההפגנה ה-16 נגד ההפיכה המשטרית המתחוללת במדינת ישראל בימים אלה, תחת הכותרת חופשי בארצנו.

מחאה נגד ההפיכה המשטרית

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בראש הצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בראש צעדת האלפים ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

משפחות שכולות בצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

הצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

הצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

המצעד השבועי בין מרכז הכרמל וצומת מרכז חורב 22.4.2023

פיקוח על הצעדה ממרכז הכרמל לצומת מרכז זיו, במחאה על המהפכה המשפטית העוברת על מדינת ישראל בתקופה זו. 22.4.2023, חיפה

 

צילומים נוספים יגיעו לכאן

ההפגנה של השבוע ה-15, 15.4.2023 בחיפה

ההפגנה של השבוע ה-14 8.4.2023 מרכז חורב, חיפה

בשבוע ה-13 לא צילמתי 1.4.2023

השבוע ה-12 היה במרץ 2023:  25.3.2023

השבוע ה-11, 18.3.2023, מרכז חורב, חיפה

 השבוע ה-10, 11.3.2023 – הפגנת ענק בצומת חורב בחיפה – יצאה האש מן האטד!