Horev-Haifa-4-3-2023 מרכז חורב, חיפה

המאבק על הדמוקרטיה, השבוע התשיעי

ההפגנה נגד ההפיכה המשפטית בחיפה. בין הדוברים היו השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה, סא'ל (מיל.) ספואן מריח', ועו"ד גבי לסקי.

הדןברים בהפגנה בחיפה 4.3.2023

השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה נושאת דברים במחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה.

סא'ל (מיל.) ספואן מריח' מול עשרות אלפי מפגינים. במחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד חוקים המפלים אוכלוסיות שונות במדינה ובעד הדמוקרטיה הישראלית.

"כל יהודי בעולם יודע שאם הוא צריך לעלות לארץ הוא יכול, זאת פוליסת הביטוח שלו… פוליסת הביטוח שלי, כמיעוט דרוזי במדינת ישראל, היא שהמדינה תישאר דמוקרטית" – ספואן מריח'.

+ כתבה ב'שומרים': הקונפליקט הערבי-ערבי: האם להצטרף למאבק על הדמוקרטיה הישראלית? 8.3.2023

סא'ל (מיל.) ספואן מריח' מול עשרות אלפי מפגינים. במחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד חוקים המפלים אוכלוסיות שונות במדינה ובעד הדמוקרטיה הישראלית.

עו"ד גבי לסקי, בהפגנה הגדולה שהתקיימה בחיפה 4.3.2023

עו"ד גבי לסקי במחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. מרכז חורב 4.3.2023 חיפה.

עו"ד גבי לסקי נושאת דברים מול עשרות אלפי מפגינים במחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה.

ח"כ אלעזר שטרן מצלם סלפי על רקע אלפי המפגינים שהגיעו הערב למרכז חורב שבחיפה

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית.

מרב מכאלי, יו"ר מפלגת העבודה בהפגנה בחיפה

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

שלטים מסרים ובעיקר בעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית. אין דמוקרטיה עם כיבוש, אומר השלט

שותפות יהודית ערבית במחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית ושוויון זכויות לכל.

כוחות הרפואה במאבק נגד תכניות הממשלה להפוך את השלטון בישראל

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית

מחאה נגד ההפיכה השלטונית ונגד הממשלה שמקדמת את החוקים שיצרו כאן דיקטטורה. נגד עבריינים בממשלה ובעד הדמוקרטיה הישראלית.

קישורים תקופתיים נוספים:

13.2.2023 – התקיימה ההפגנה הגדולה ביותר בירושלים בעד שלטון החוק והדמוקרטיה – נגד עבריינים וחשודים בפלילים בממשלת ישראל

20.2.2023 – הפגנת ענק בירושלים 

בוגרי מלחמת יום הכיפורים במסע המחאה עם טנק מקלקר נגד ההפיכה המשטרית 25.2.2023  – צומת אלונים

מוצ"ש 25.2.2023 – צעדה בין האודיטוריום שבמרכז הכרמל – לעצרת בצומת מרכז חורב. חיפה

בית הקרנות, חיפה 27.2.2023 – במחאה על הפוגרום שערכו מתנחלים בחווארה בערב הקודם

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא שבאוניברסיטת חיפה, עם פתיחת סמסטר ב'. 28.2.2023

1.3.2023 – צומת צים, בת גלים בחיפה, בשער הכניסה לנמל, הפגנה והמתנה לראש הממשלה שאמור היה להגיע (אבל בסוף לא) לטקס סיום קורס חובלים.

אודיטוריום חיפה 2.3.2023 – כיתת לימוד – פעילות מחאה ברחבת סינמטק חיפה, ליד אודיטוריום חיפה 2.3.2023 מתחת לדמות של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, עם מורים ומנהלים המקריאים טקסטים של משרד החינוך, היוצרים את "אפקט הצינון" למחנכים. דומה שהמהפיכה החוקתית המתרחשת בימים אלה בישראל כבר עשתה צעדים משמעותיים קדימה:

מחאת אנשי ונשות חינוך: שיעור חינוך ברחבת סנמטק חיפה, מרכז רפופורט לאמנות, 2.3.2023 HAIFA


ביום הנשים הבינ"ל רביעי 8.3.2023 בשעות 16:00-17:30 מאות נשים החזיקו ידיים בחיפה למען הדמוקרטיה, בשרשרת ארוכה במספר מוקדים, ואלפי נשים עשו כך בכל הארץ. צילומים