Haifa-1-10-2020

מרכז זיו בחיפה הערב (1.10.2020). מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו שמכהן תחת שלושה כתבי אישום (שמוכרים לכם) וגם, מטפח חוקים שמגבילים את הפגנות (נגדו) ואת הדמוקרטיה השברירית שלנו. ראוי לציין שהסדר הציבורי נשמר למרות שמשטרה במדים לא נראתה באזור.

מרכז זיו, חיפה 1.10.2020

מרכז זיו חיפה, 1.10.2020. הפגנה נגד ראש הממשלה המכהן והמואשם בשלושה כתבי אישום פליליים: על שוחד, מרמה והפרת אמונים

בדרך מירושלים לחיפה, על כביש שש – 1.10.2020

 

מרכז זיו חיפה, 1.10.2020. הפגנה נגד ראש הממשלה המכהן והמואשם בשלושה כתבי אישום פליליים: על שוחד, מרמה והפרת אמונים

מרכז זיו חיפה, 1.10.2020. הפגנה נגד ראש הממשלה המכהן והמואשם בשלושה כתבי אישום פליליים: על שוחד, מרמה והפרת אמונים

מרכז זיו חיפה, 1.10.2020. הפגנה נגד ראש הממשלה המכהן והמואשם בשלושה כתבי אישום פליליים: על שוחד, מרמה והפרת אמונים

מרכז זיו חיפה, 1.10.2020. הפגנה נגד ראש הממשלה המכהן והמואשם בשלושה כתבי אישום פליליים: על שוחד, מרמה והפרת אמונים

 

ירושלים במוצ"ש האחרון – 26.9.2020

תמונה למזכרת ממוצ"ש האחרון: יישור קו צפוף של הקצינים הבכירים של משטרת ירושלים 26.9.2020