Damun-Prison-191207

כלא דtמון

הפגנה נגד מעצרים מנהליים מול כלא דאמון (ליד קבוץ בית אורן), שבת 7.12.2019 . בכלא דאמון 40 אסירות ושתים מהן עצירות מינהליות.

מחאה בצהרי שבת 7.12.2019 מול כלא דאמון בכרמל, בתביעה מהמדינה להפסיק את המעצרים המנהליים, לשחרר את מי שלא הועמדו למשפט ונמצא אסור בכלא, או יושבת בכלא ללא סיבה וללא תאריך שחרור.

מחאה נגד מעצרים מנהלתיים

הפגנה נגד מעצרים מנהליים מול כלא דאמון (ליד קבוץ בית אורן), שבת 7.12.2019. שם "יושבות" שתי עצירות מינהליות.

הפגנה נגד מעצרים מנהליים מול כלא דאמון (ליד קבוץ בית אורן), שבת 7.12.2019 . שם "יושבות" שתי עצירות מינהליות.

לכאורה אסור להקיש בגונג, על פי איש המשטרה שלקח את הגונג ומיד החזיר, במהלך הפגנה נגד מעצרים מנהליים מול כלא דאמון (ליד קבוץ בית אורן), שבת 7.12.2019 . שם "יושבות" שתי עצירות מינהליות.

משטרה שומרת

המשטרה הגיעה לשמור על הסדר ועל הבטחון בהפגנה נגד המעצרים המנהליים מול כלא דאמון, שבת 7.12.2019 – רק אל תצלם אותי.

הפגנה נגד מעצרים מנהליים מול כלא דאמון (ליד קבוץ בית אורן), שבת 7.12.2019 . בכלא דאמון 40 נשים אסירות ושתים מהן עצירות מינהליות.

לאירוע קודם באותו המקום 23.11.2019

בז"ן על רקע הקריות

חלק ממתחם בז"ן על רקע הקריות. חדי העין יבחינו באיקאה. קריית ביאליק מימין, מוצקין משמאל