Caesarea-5-9-2020

הפגנה בקסריה, בישוב של הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

לא תגנוב

הפגנה בקסריה- ישובו של הנאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים – הלוא הוא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. המפגינים דורשים שיתפטר מתפקידו. 5.9.2020

קסריה ליד בית הנאשם

הפגנה בקסריה- ישובו של הנאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים – הלוא הוא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. המפגינים דורשים שיתפטר מתפקידו.  5.9.2020

עמירם לוין

אלוף מיל' עמירם לוין בהפגנה של התנועה לאיכות השלטון בקסריה, לא הרחק מבית הנאשם בשוחד מרמה והפרת אמונים, הלוא הוא ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו. 5.9.2020

דגלים שחורים על הגשר

הדגלים השחורים על גשר בכביש החוף 5.9.2020