הגביע הקדוש

הגביע holy grail

הגביע הקדוש או סתם גביע, סיני או אחר, לקידוש או סמל לנצחון, על שפת הים בחיפה

חזיר בר ברמת ספיר

סתם חזיר בר ברמת ספיר בחיפה 31.3.2021. צילום מיכל גיל

לודקש