Haifa 20-8-2020 חיפה

הפגנה נגד כהונת ראש ממשלת ישראל תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מירמה והפרת אמונים. מי צריך ראש ממשלה כזה? אהה כל מיני חוגים שנהנים מזה. חיפה 20.8.2020

האודיטוריום החיפאי ברקע

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו החשוד בפלילים בסדרת נושאים: שוחד מרמה והפרת אמונים. האירוע התקיים על רכס הכרמל בין מגדלי פנורמה לרחוב צפרירים. חיפה 20.8.2020

ראש ממשלה תחת כתבי אישום? כן

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו החשוד בפלילים בסדרת נושאים: שוחד מרמה והפרת אמונים. האירוע התקיים על רכס הכרמל בין מגדלי פנורמה לרחוב צפרירים. חיפה 20.8.2020

הפגנה נגד ביבי המכהן כראש ממשלה

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו החשוד בפלילים בסדרת נושאים: שוחד מרמה והפרת אמונים. האירוע התקיים על רכס הכרמל בין מגדלי פנורמה לרחוב צפרירים. חיפה 20.8.2020

שקמה שוורצמן

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו החשוד בפלילים בסדרת נושאים: שוחד מרמה והפרת אמונים. האירוע התקיים על רכס הכרמל בין מגדלי פנורמה לרחוב צפרירים. חיפה 20.8.2020

יכול נוכל לנוכל

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו החשוד בפלילים בסדרת נושאים: שוחד מרמה והפרת אמונים. האירוע התקיים על רכס הכרמל בין מגדלי פנורמה לרחוב צפרירים. חיפה 20.8.2020

כתבי אישום

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו החשוד בפלילים בסדרת נושאים: שוחד מרמה והפרת אמונים. האירוע התקיים על רכס הכרמל בין מגדלי פנורמה לרחוב צפרירים. חיפה 20.8.2020

צילומים יגיעו לכאן.

אירועים דומים בקישורים שלפניכם:

בשבוע עבר בחיפה, 13.8.2020 נספרו כ-1500 מפגינים במרכז הכרמל.

לסיקור מצולם של ההפגנה ב 15.8.2020 בכיכר פריז, בירושלים
אוספים אשפה אחרי ההפגנה 15.8.2020 בירושלים (ככה זה בעדה האנארכיסטית)

ב- 8.8.2020 היתה הפגנה על אותו הדבר (בירושלים)
בשבוע מוקדם עוד יותר, מוצ"ש 1.8.2020 בכיכר פריז בירושלים


מאהל האקלים של XR בגן הזיכרון מול עיריית חיפה 21.8.2020