GDPP-18-6-2021

"צלם שתי סבתות" אמרו לי השתיים. בכיף!

מצעד הגאווה 2021 בחיפה. צלם שתי סבתות אמרו לי השתיים. בכיף!

מצעד הגאווה בחיפה  18.6.2021

מצעד הגאווה בחיפה

מירב מיכאלי, שרת התחבורה החדשה במצעד הגאווה בחיפה 2021