קלנר 8.9.2023 – קבלת שבת

סיום השבוע ה-35 בקבלת שבת 22.9.2023 סמוך למעונו של חבר הכנסת קלנר

קבלת שבת כהלכתה

קבלת שבת 300 מטר מביתו של חבר הכנסת אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על התנהלותו ועל מדיניות הממשלה בה הוא חבר ועל תמיכתו בהפיכה החוקתית

קבלת שבת 300 מטר מביתו של חבר הכנסת אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על התנהלותו ועל מדיניות הממשלה בה הוא חבר ועל תמיכתו בהפיכה החוקתית

קבלת שבת 300 מטר מביתו של חבר הכנסת אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על התנהלותו ועל מדיניות הממשלה בה הוא חבר ועל תמיכתו בהפיכה החוקתית

קבלת שבת 300 מטר מביתו של חבר הכנסת אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על התנהלותו ועל מדיניות הממשלה בה הוא חבר ועל תמיכתו בהפיכה החוקתית

קבלת שבת 300 מטר מביתו של חבר הכנסת אריאל קלנר (ליכוד) במחאה על התנהלותו ועל מדיניות הממשלה בה הוא חבר ועל תמיכתו בהפיכה החוקתית


השבוע ה-36

השבוע ה-35 

השבוע ה-34

השבוע ה-33 ממרכז הכרמל למרכז חורב

השבוע ה-32