Jerusalem Links

מחאה נגד כהונת ראש ממשלה החשוד בפלילים. קיץ 2020, ירושלים

(קישורים בין התמונות)

הפגנה בבלפור

מפגין בודד שעמד על זכותו לעמוד עם שלט ברחוב, על המדרכה, למרות שההפגנה בירושלים, נגד נתניהו, כבר הסתיימה . 01:30 בלילה.

Jerusalem-20-9-2020

Jerusalem-11-9-2020

כיסוי ראש nsdo שושקה

Jerusalem 29-8-2020

Jerusalem-22-8-2020

מעצר, ליד בית הנשיא 15.8.2020 בירושלים בהפגנה נגד כהונת ראש הממשלה נתניהו, החשוד במעשים פליליים

Jerusalem 15-8-2020מלוכלך כל כך כל כך

Jerusalem 8-8-2020 מחאה נגד נתניהו החשוד בפלילים, סמוך למעונו

6.8.2020 בירושלים – מחאה נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים

הפגנה נגד ראש ממשלה החשוד בפלילים: 1/8/2020 ירושלים

קבלת שבת בבלפור, 24.7.2020 – במחאה על ראש ממשלה המכהן תחת אישונים פליליים

טאטוא בסיום ההפגנה

בדרך האנארכיסטים: מנקים את הרחוב בגמר ההפגנה 8.8.2020

22-7-2020 -XR Pipes התנגדות ל"חוק ההסמכה", המכונה גם "חוק הקורונה הגדול" – בכניסה לכנסת, ירושלים

ידיים בצינורות וחסימה סימולטאנית של הכניסות לכנסת. המשטרה הגיעה אחרי 30 דקות.

 ירושלים 14/7/2020 Jerusalem  "יום הבסטיליה"

במוצאי יום הבסטיליה 14.7.2020, מול הווילון השחור בירושלים – נגד כהונת ראש ממשלה החשוד במעשים פליליים

עם חופשי בארצו
*****
הערוץ הקפיטליפטי – הלם תרבות
פינקפרונט – החזית הורודה
הבעלבתים
קומי ישראל — מחאת הצעירים 2020
מאהל העצמאות – מאהל מחאה ותקווה חדשה
התעוררנו
דור חדש.
אני אזרחיסט!
Crime Minister
מחאת היחידים – אין מצב
מצילים את הדמוקרטיה – מחאת הדגלים השחורים