Jerusalem 15-8-2020

הפגנה נגד ראש הממשלה והתיקייה שלו: שוחד מרמה והפרת אמונים;  כיכר פריז, ירושלים, 14.8.2020

מטאטא: מלוכלך כל כך כל כך

"מלוכלך כל כך כל כך" מרים ילן שטקליס, הסבון בכה מאד. הפגנה בירושלים נגד ראש ממשלה שהוגשו נגדו שלושה כתבי אישום חמורים

צעדת העיוורון – עולים לבלפור

עיניים קשורות - שוחד מעוור

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא באופן אמנותי. 15.8.2020

שוחד מעוור, מסמא

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא באופן יצירתי. 15.8.2020

שי שדה

סמוך למשכן נשיא המדינה בירושלים, בהפגנה נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא. חלקם צעד אל משכן נשיא המדינה, להפגין שם.

לאחר ש"תפסו" מפגין ושוחחו עמו דקות אחדות, אזקו אותו כשידיו מאחורי גבו והריצו אותו לאוטובוס המעצרים בצורה כואבת. זה לא משפר את מצב ראש ממשלת ישראל שמתקיים כנגדו הליך משפטי חמור בימים אלה והוא מכהן תחת שלושה כתבי אישום איומים.

שי שדה מולך אזוק, ידיו מאחורי גבו, כשהוא מכופף אל אוטובוס המעצרים 15.8.2020 סמוך לבית הנשיא

מפגין עם צפצפה צהובה

קרוב לבית הנשיא בירושלים, מעצר אלים של משטרת ישראל בעקבות הפגנה נגד השחיתיות לכאורה המיוחסות לראש ממשלת ישראל: שוחד מרמה והפרת אמונים 15.8.2020

הפגנה בירושלים

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז

חייזרים ומריצי שורות השתתפו בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא.

הפגנה נגד השחיתות -בדרך לבית הנשיא

ספונטאנית במהלך ההפגנה החליטה קבוצה לצאת ממנה ולצעוד לכיוון בית הנשיא

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא

חופש ביטוי

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא

בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. אלפים הגיעו לכיכר פריז בכדי להתבטא

שרון אברהם מצלם בהפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים.כיכר פריז, ירושלים 15.8.2020

מנקים את כיכר פריז

דגלים שחורים בחיפה  13.8.2020

 

 

להפגנה שהתקיימה באותו העניין ובאותו המקום בשבוע שעבר 8.8.2020

להפגנה שהתקיימה באותו העניין ובאותו המקום לפני שבועיים 1.8.2020