Jerusalem-27-2-2021

בפיתוח מזה 36 שבועות!

ססגוני בירושלים

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועוד במחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועוד במחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועוד במחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועודבמחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועודבמחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועודבמחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועוד במחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועוד במחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות

הפגנה במתחם בלפור וצעדה מגשר המיתרים עם צוללות מתנפחות, כדור קורונה מסיכות ורעשנים. כל הפורים הזה ועוד במחאה על כהונת ראש הממשלה הישראלי על הגה האדמירלות. דן.

000000-00000-0–00000-0–00-0-0-0

וצילום מחיפה 24.2.2021:

צוללת

עדלאידע של מחאת העם בחיפה בחיזוק כוחות חוץ-חיפאים ובסיוע צוללות מתנפחות וכדור פלסטיק בצורת covid-19.

צילומים מההפגנות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם בפלילים ומשפטו החל בירושלים, וימשך בתחילת אפריל 2021, מיד לאחר הבחירות:

ירושלים 30.1.2021 – השבוע ה-32 להפגנות ב"בלפור"

9/1/2021 באותו המקום בירושלים

"מערכת הצעקה" בירושלים – כתבה בעין השביעית 17.1.2021

מוצ"ש 26.12.2020 בירושלים  – מחאה נגד נתניהו המכהן כראש ממשלה תחת כתבי אישום פלילים

21 בנובמבר 2020 – סביב כיכר פריז בירושלים – מחאה נגד כהונת ראש הממשלה תחת כתבי אישום פלילים

17-10-2020 -ירושלים – מחאה ב"בלפור" נגד כהונת ראש הממשלה תחת כתבי אישום פליליים

Jerusalem 26-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem-20-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-11-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 29-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-22-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 15-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem 8-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

6.8.2020 מחאה נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים

הפגנה נגד ראש ממשלה החשוד בפלילים: 1/8/2020

קבלת שבת המונית 24.7.2020 – – ומחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

22/7/2020 – חסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב

"יום הביביסטיליה" 14.7.2020 – תחילת ההפגנות הגדולות במתחם "בלפור"

15 במאי 2020, הפגנה נגד הממשלה המסתמנת, ונגד המועמד להוביל אותה.