Horev-Haifa 5-7-23

צומת מרכז חורב והפגנה בהתראה קצרה, כחלק מהמחאה נגד התקדמות חוקי הדיקטטורה בישראל, וכתגובה לנאום ניצב אשד. המרי האזרחי יצא לדרך.  5.7.2023

עשן כתום בצומת חורב

מרכז חורב בחיפה בהפגנה מיידית בעקבות החלטות הממשלה לקדם את חקיקת הרפורמה, ונאום ניצב אשד. 5.7.2023 חיפה

מהומה כאוטית זה כמו "מהומה מהומתית" או "מהומת תוהו ובוהו". אכן כפילות שנועדה להדגיש.

מרכז חורב בערב של מרי אזרחי

מרכז חורב בחיפה בהפגנה מיידית בעקבות החלטות הממשלה לקדם את חקיקת הרפורמה, ונאום ניצב אשד. 5.7.2023 חיפה

כאוס הוא חלק ממרי אזרחי

מרכז חורב בחיפה בהפגנה מיידית בעקבות החלטות הממשלה לקדם את חקיקת הרפורמה; ונאום ניצב אשד. 5.7.2023 חיפה