Women in Red-8-3-23-Haifa

לא הולכות לאחור – שרשרת נשים באדום למען הדמוקרטיה. חיפה ובכל הארץ

מול מסעדת מקסים בחיפה עם שרשרת נשים באדום

שרשרת נשים למען הדמוקרטיה – בונות אלטרנטיבה – חיפה 230308 – יום האישה הבינלאומי, עם שרשראות הנשים ברחבי ישראל שדורשות דמוקרטיה. מול מסעדת מקסים – חיפה

עם שרשראות הנשים ברחבי ישראל שדורשות דמוקרטיה. – בונות אלטרנטיבה – חיפה 230308
יום האישה הבינלאומי, מול מסעדת מקסים – חיפה

עם שרשראות הנשים ברחבי ישראל שדורשות דמוקרטיה. – בונות אלטרנטיבה – חיפה 230308
יום האישה הבינלאומי, מול מסעדת מקסים – חיפה

הצל שלי על הכביש

שרשרת נשים למען הדמוקרטיה – בונות אלטרנטיבה – חיפה 230308. יום האישה הבינלאומי, עם שרשראות הנשים ברחבי ישראל שדורשות דמוקרטיה. מול מסעדת מקסים – חיפה

קישורים תקופתיים נוספים:

13.2.2023 – התקיימה ההפגנה הגדולה ביותר בירושלים בעד שלטון החוק והדמוקרטיה – נגד עבריינים וחשודים בפלילים בממשלת ישראל

20.2.2023 – הפגנת ענק בירושלים 

בוגרי מלחמת יום הכיפורים במסע המחאה עם טנק מקלקר נגד ההפיכה המשטרית 25.2.2023  – צומת אלונים

מוצ"ש 25.2.2023 – צעדה בין האודיטוריום שבמרכז הכרמל – לעצרת בצומת מרכז חורב. חיפה

בית הקרנות, חיפה 27.2.2023 – במחאה על הפוגרום שערכו מתנחלים בחווארה בערב הקודם

אחוות דמוקרטיה בקפה דשא שבאוניברסיטת חיפה, עם פתיחת סמסטר ב'. 28.2.2023

1.3.2023 – צומת צים, בת גלים בחיפה, בשער הכניסה לנמל, הפגנה והמתנה לראש הממשלה שאמור היה להגיע (אבל בסוף לא) לטקס סיום קורס חובלים.

אודיטוריום חיפה 2.3.2023 – הפגנת מורים נגד המהפיכה החוקתית המתרחשת בימים אלה בישראל מורים ברחבת סנמטק חיפה

מחאת אנשי ונשות חינוך: שיעור חינוך ברחבת סינמטק חיפה, מרכז רפופורט לאמנות. 2.3.2023 HAIFA

כיתת לימוד – פעילות מחאה ברחבת סינמטק חיפה, ליד אודיטוריום חיפה 2.3.2023 מתחת לדמות של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, עם מורים ומנהלים המקריאים טקסטים של משרד החינוך, היוצרים את "אפקט הצינון" למחנכים. דומה שהמהפיכה החוקתית המתרחשת בימים אלה בישראל כבר עשתה צעדים משמעותיים קדימה: