Black Flags

הפגנת הדגלים השחורים – למען הדמוקרטיה הישראלית ולמניעת דירדורה

מחאת הדגלים השחורים

מחאת הדגלים השחורים, ח"כ משה בוגי יעלון, תל"מ, כיכר רבין 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים, ברווחים חברתיים של 2 מטרים זה מהזה, כיכר רבין 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים, ברווחים חברתיים של 2 מטרים זה מהזה, כיכר רבין 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים, ח"כ יאיר לפיד, יש עתיד, כיכר רבין 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים

מחאת הדגלים השחורים, יאיר גולן, מר"צ, כיכר רבין 19.4.2020

ח"כ איימן עודה

מחאת הדגלים השחורים, ח”כ איימן עודה, הרשימה המשותפת, כיכר רבין, 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים

מחאת הדגלים השחורים, כיכר רבין 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים

מחאת הדגלים השחורים. אורלי בר-לב בשידור חי מהעצרת, כיכר רבין 19.4.2020

ד"ר ארנה ברי

מחאת הדגלים השחורים, ד"ר ארנה ברי, כיכר רבין 19.4.2020

מחאת הדגלים השחורים, כיכר רבין 19.4.2020

 

 


חזירי בר בחיפה – אפריל 2020
נשים בשחור בזמן קורונה  24.4.2020