Jerusalem-30-5-2021

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו הנאשם בפלילים וממשיך לכהן במשרתו:

הפגנה נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים

הפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים – : צוללות, באנרים זמבורות תופים והרבה תקווה לעתיד טוב יותר. 29.5.2021

הפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים 29.5.2021 – : צוללות, וגם ליצנית שאינה שוטרת.

הפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים 29-5-2021 – : צוללות, שלטים, זמבורות והרבה תקווה לעתיד ורוד.

הפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים 25.9.2021 – : צוללות, באנרים, זמבורות והרבה תקווה לעתיד משובח יותר. בתמונה, אור-לי ברלב בפעולה.

הפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים 29-5-2021 – : צוללות, באנרים זמבורות והרבה תקווה לעתיד משוקם. צומת רבלין, ליד רחוב סעדיה גאון.

הפגנה נגד המושחת - בירושלים

הפגנה נגד ביבי בירושלים: נואם תא"ל מיל גיורא ענבר

הפגנה נגד ביבי בירושלים – צוללת שחורה מול הווילון השחור

ח"כ אלי אבידר בהפגנה נגד ביבי בירושלים -  29.5.2021

הפגנה נגד ביבי בירושלים – ח"כ אלי אבידר  29.5.2021

הפגנה נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים - על רקע הכנסת

הפגנה בירושלים נגד ראש הממשלה הנאשם בפלילים: צוללות, סיסמאות, תופים, זמבורות והרבה תקווה לעתיד טוב יותר. 29.5.2021