נקז חלוצי התעשייה

הנקז בפברואר 2018 ודרומה;

נקז ביום סוער

נקז חלוצי התעשייה ביום חורפי. קצהו טבול הים הסוער. החול שהיה סביבו והובא לשם בממון רב נעלם

ים שקט והנקז מנקז

נקז חלוצי התעשייה, חיפה 11.1.2018: פתח הנקז בתוך הים. כבר אי אפשר לראות מה יוצא משם.

נקז חלוצי התעשייה מזרים את מדמנתו דרך הצינור שבקע 13.12.2017 חיפה.

הנקז הזרים מי גשמים מהסערה האחרונה
אבל גם חומרים אחרים, לא טובים שהתרגל אליהם

מי מצחנה – תשפוכת הנקז של קצה רחוב חלוצי התעשייה מתערבבת במי הים התיכון
המצב הזה בגרסאות שונות מתרחש כבר זמן רב

נקז חלוצי התעשייה, חוף חיפה 27.10.2017

נקז חלוצי התעשייה 27.10.2017 חיפה

מי מצחנה – תשפוכת הנקז של קצה רחוב חלוצי התעשייה 10.10.2017, מתערבבת במי הים התיכון

ניקוז חסריח

נקז רחוב חלוצי התעשייה זורם מעדנות לים התיכון. יום שישי 1.9.2017
זוהמה מסריחה מצטרפת לים התיכון

שלולית קוליפורמית בלב חיפה

אגם קוליפורמי קטן וזרזיף טינופת קבוע אל הים חיפה 16.8.2017

אתמול - הסכר איתן

מיי נקז בקצה רחוב חלוצי התעשייה הם מים מעורבים עם חדקים קוליפורמים ואחרים.
הצחנה נוראית, הקרבה לים ברורה לכן סוללת העפר מונעת מהמים מלהגיע לים. למשך יומיים נוצר שם אגם.

שפכים בחוף חיפה

השפכים בקצה רחוב חלוצי התעשייה מוזרמים לים. 7.6.2017 מבצע הזרמת החול אל החוף בעיצומו. עקבות הדחפורים ניכרים לעין. השוו את המצב כאן עם המצב בינואר 2018.