Ben Gurion Airport 11-7-2023

אהוד אולמרט

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט במחאה נגד פסקת ההתגברות ונגד חוקי הדקטטורה וההפיכה המשפטית 11.7.2023 -נתב"ג

בתוך הנתבגי"ה היה שקט, רגיל כזה. המפגינים לא הצליחו להכנס והרעישו עולמות בחוץ. הכל בגלל ההפיכה המשטרית. משפטית וביטול פסקת הסבירות. המשך יבוא.

נתב"ג 2023

הפגנה ענקית בשדה התעופה בן גוריון

מחאה נגד פסקת ההתגברות ונגד חוקי הדקטטורה וההפיכה המשפטית 11.7.2023 -נתב"ג

מחאה נגד פסקת ההתגברות ונגד חוקי הדקטטורה וההפיכה המשפטית 11.7.2023 -נתב"ג

מחאה נגד פסקת ההתגברות ונגד חוקי הדקטטורה וההפיכה המשפטית 11.7.2023 -נתב"ג

מחאה נגד פסקת ההתגברות ונגד חוקי הדקטטורה וההפיכה המשפטית 11.7.2023 -נתב"ג

מחאה נגד פסקת ההתגברות ונגד חוקי הדקטטורה וההפיכה המשפטית 11.7.2023 -נתב"ג

  •  – – – – –
  • מחאה עם שחר מול בתי המשפט בחיפה, ומאוחר יותר בצהרים בצומת מת"מ (חיפה) 11.7.2023
  • נשים באדום – מול בית נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ שהודיע אתמול כי טפסים, מודעות ומסמכים רשמיים מטעם הנציבות ישתמשו מעתה בלשון זכר בלבד. לכן 'בונות אלטרנטיבה' + 'מאבק הנשים' ואחרות הגיעו למחות על כך עם פעמונים, ב-7 בבוקר מול ביתו הפרטי שבחיפה 14.7.2023.