Haifa – Caesarea

חיפה-קסריה 9.12.2023

חיפה מתעוררת שוב

הפגנה בחיפה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". מאות צעדו ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם נשאו דברים ומשם יצאו חלק מהמפגינים להפגנה בקסריה.

הפגנה בחיפה

הפגנה בחיפה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". מאות צעדו ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם נשאו דברים ומשם יצאו חלק מהמפגינים להפגנה בקסריה.

הפגנה בחיפה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". מאות צעדו ממרכז הכרמל למרכז חורב, שם נשאו דברים ומשם יצאו חלק מהמפגינים להפגנה בקסריה.

הפגנה בקסריה

הפגנה בקיסריה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". הרבה משטרה – מעט מידי מפגינים .

הפגנה ליד מרכז ראלי בקסריה

הפגנה בקיסריה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". הרבה משטרה – מעט מידי מפגינים. בתמונה – יריב וולק, חלקאי מעוטף עזה.

הפגנה בקיסריה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". הרבה משטרה – מעט מידי מפגינים. אל"מ מיל אורי ערד נושא דבריו באירוע.

הפגנה בקיסריה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". הרבה משטרה – מעט מידי מפגינים. מיקה אלמוג נושאת דברים באירוע.

הפגנה בקיסריה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". הרבה משטרה – מעט מידי מפגינים. בתמונה – מיקה אלמוג נושאת דברים .

הפגנה בקיסריה 9.12.2023 בדרישה שראש הממשלה יסיים את תפקידו, או בשפת ההפגנה "הוא אחראי, הוא אשם והוא חייב ללכת". הרבה משטרה – מעט מידי מפגינים .

לדברי מיקה אלמוג באירוע (באנגלית)    לדברי אל"מ מיל. אורי ערד באירוע


צעדה והפגנה בחיפה ואירוע מחאה בקסריה עם ארבעה עצורים 2.12.2023

להבה גבוהה במתחם בז"ן 3.12.2023

ירושלים 25.12.2023

קסריה ב-18.11.2023

קסריה ב-11.11.2023