2020 Boars of April

חזירי בר חיפאים, לפסח ולתקופה:

חזיר חיפאי ביישן מתוצרת חיפאית משובחת

חזיר-בר חיפאי ביישן Wild Pig in Haifa

חזרזירי חיפה-כרמל

נשקף מהחלון: תועל או סועל. אולי פילנפיל? לא חזיר

חזב"ר עם קרניים בחיפה

מחווה לחג עגל הזהב שלא התקיים השנה 2020 בעין הוד ?Wild Pig in Haifa

חזרזיר בכרמל Wild Pig in Haifa

חזירי בר מהדגם החיפאי

חזירי ארצנו: הדגם החיפאי Wild Pigs The Carmelite model, in Haifa

חזיר בר בטבע החיפאי

חזיר בר "צעיר וחיפאי" Wild Pig walking in Haifa

חזיר חיפאי לועס בסביבת ואדי רמז. ציור מצילום – טכניקה מעורבת Wild Pig of Haifa

חזירים של חודש מאי 2020
חזיר בהופעת סולו, דצמבר 2020
חזירים חיפאים בקיץ 2019

חזב"ר חיפאי 12.4.2021

חזיר בר חיפאי באחו החיפאי

חזב"ר אמיתי בחיפה, ליד גדר – באחו פורח

Feral Hogs – wild boar – wild swine – wild pig – Eurasian wild pig, חזיר בר

חזירי בר חיפאים בספטמבר 2022

משוטטים בכרמל – חזברי"ם בחיפה אוגוסט 2022

נאמן לחיפה. חזב"ר בעניין עיר הכרמל – יולי 2022

יוני 2022 עם חזירי הבר החיפאיםדי להפקרות! הפגנה מקוונת מול מתחם בז"ן

מחאה חיפאית נגד טיפול הממשלה בקורונה ונגד האפשרות שנאשם בפלילים יכהן כראש ממשלההפגנה מול העירייה – http://www.yairgil.com/independence-day-show-haifa/ 26.4.2020


מחאת הדגלים השחורים 19.4.2020
נשים בשחור בזמן קורונה  24.4.2020