Boars of April

חזירי בר חיפאים, לפסח ולתקופה:

חזיר חיפאי ביישן

חזיר-בר חיפאי ביישן

חזרזירי חיפה-כרמל

נשקף מהחלון: תועל או סועל. אולי פילנפיל? לא חזיר

מחווה לחג עגל הזהב שלא התקיים השנה 2020 בעין הוד

חזרזיר בכרמל

חזירי ארצנו: הדגם החיפאי

חזיר בר "צעיר וחיפאי"

חזיר חיפאי לועס בסביבת ואדי רמז. ציור מצילום – טכניקה מעורבת

חזירים של חודש מאי 2020
חזיר בהופעת סולו, דצמבר 2020
חזירים חיפאים בקיץ 2019די להפקרות! הפגנה מקוונת מול מתחם בז"ן

מחאה חיפאית נגד טיפול הממשלה בקורונה ונגד האפשרות שנאשם בפלילים יכהן כראש ממשלההפגנה מול העירייה – http://www.yairgil.com/independence-day-show-haifa/ 26.4.2020


מחאת הדגלים השחורים 19.4.2020
נשים בשחור בזמן קורונה  24.4.2020