Haifa-26-11-20

הפגנה bגד נתניהו

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים.

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים. בתמונה – עו"ד גונן בן יצחק על מדרגות האודיטוריום.

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים. בתמונה סדי בן שיטרית מדבר עם הקהל.

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים.

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים.

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים. בתמונה אור-לי ברלב מסכמת את האירוע בשידור חי

אור-לי ברלב מסכמת את האירוע

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברחבת הסינמטק החיפאי, עם שתי צוללות וקהל נחוש; גשם לא הרתיע את הנוכחים. בתמונה אור-לי ברלב מסכמת את האירוע בשידור חי.