HMS Ocean L12 נושאת המסוקים מעשנת 7/24

נושאת המסוקים הבריטית HMS Ocean L12  באה לעשן בנמל חיפה. העשן נפלט ונישא עם הרוח אל העיר חיפה וסביבתה כבר ארבעה-חמישה ימים והסיבה לעישון הזה היא מפני שאפשר. זה חוקי. אין תקנות או כל מסמך המונע זאת. אבל יש סיכוי שבקרוב יהייה שינוי.

נושאת המסוקים בריטית HMS Ocean עוגנת חמישיה ימים בנמל חיפה ומעשנת מארובותיה עשן שחור מובחר. אלא שזה לא נעים לתושבי העיר. מותר לעשן בים ישראל מפני שמשרד התחבורה מאפשר זאת: עדיין לא תוקנה התקנה האוסרת זאת ואין חוק שיכול כרגע למנוע עישון מאסיבי של כלי שייט בנמלי ישראל.

HMS OCEAN

נושאת המסוקים בריטית HMS Ocean עוגנת חמישיה ימים בנמל חיפה ומעשנת מארובותיה עשן שחור מובחר.

HMS Ocean

נושאת המסוקים בריטית HMS Ocean עוגנת ומעשנת מזה חמישיה ימים בנמל חיפה. התמונה עברה דרך פילטר EQUALIZE ולכן הצבעוניות יותר מוזרה – אבל העשן חד משמעי ומובחן יותר. כך גם בווידאו, מעלה; חלקו עבר באותו הפילטר.

 

עמוד HMS ocean נמצא בתוך חומרים באוויר

כתבה על הגעת HMS OCEAN לחיפה בוואלה:

על האניה HMS Ocean  בוויקיפדיה:

על הביקור בחי-פה: