Hoerv-Haifa-19-12-2020

חז"בר במרכז חורב

חזיר בר חיפאי (להלן חזב"ח) בשולי ההפגנה נגד נתניהו. מרכז חורב 19.12.2020

צוללת ננסית בחיפה

צוללת ננסית חיפאית בשולי ההפגנה נגד נתניהו. מרכז חורב 19.12.2020

חזיר בר חיפאי בשולי ההפגנה נגד נתניהו

חזב"ח בשולי ההפגנה נגד נתניהו. מרכז חורב 19.12.2020

חזיר בר מאחורי מאפיית אריאל בחיפה - מרכז חורב

חזב"ח בשולי ההפגנה נגד נתניהו. מרכז חורב 19.12.2020

חזיר בר במרכז חורב בחיפה

חזיר בר חיפאי (חזב"ח?) בשולי ההפגנה נגד נתניהו. מרכז חורב 19.12.2020

צוללת ננסית בחיפה

צוללת ננסית חיפאית בשולי ההפגנה נגד נתניהו. מרכז חורב 19.12.2020