matam-intersection-haifa

צומת מת"מ תחת הפגנת מתנגדי הרפורמה המשפטית והחקיקה הדיקטטורית. 11.7.2023 חיפה

צומת מת"מ

צומת מת"מ בחיפה 11.7.2023 בצהריים של התנגדות לחוקי ההפיכה ושינויי המשטר ופסקת ההתגברות

צומת מת"מ בחיפה 11.7.2023 בצהריים של התנגדות לחוקי ההפיכה ושינויי המשטר ופסקת ההתגברות

צומת מת"מ בחיפה 11.7.2023 בצהריים של התנגדות לחוקי ההפיכה ושינויי המשטר ופסקת ההתגברות

האירוע הבא בהמשך היום היה ההפגנה בשדה התעופה בן גוריון