wild pigs May 2023

חזברי"ם בחיפה. מאי 2023

מלכודת לחזברי"ם

עובדי רט"ג בחצר בית פרטי עם מלכודת ללכידת חזירי בר, מאי 2023 חיפה,

צינור מים שחזיר בר חתך

איזה חום. צינור מים שחזיר בר לעס עד שנחתך לשניים. את המים ששפעו סגר עובד עירייה תורן, שהגיע בערך 45 דקות מפתיחת הקריאה ב106

היה חם מאד בחמסין הקצר של 5.5.2023 בחיפה. בתמונה, צינור מים שחזיר בר לעס עד שנחתך לשניים. את המים שפרצו סגר עובד עירייה תורן, שהגיע בערך 45 דקות מפתיחת הקריאה ב106

צינור מים שחזיר בר לעס (ראו הסימנים) עד שנחתך לשניים. את המים שזרמו בעוז סגר עובד עירייה תורן.

 

חזירי בר חיפאים באפריל 2023

חזברי"ם בכרמל היקר

חזירי בר במרחב העירוני היקר של הכרמל, אפריל 2023, חיפה


דוגמאות מתקופות אחרות:

חזירי בר חיפאים בינואר 2022

חזירי בר חיפאים באוקטובר 2021

חזירי בר חיפאים באוגוסט 2021

חזירי בר חיפאים ביוני 2021

חזירי בר חיפאים במרץ 2022

חזירי בר חיפאים – אפריל 2022

חזירי בר חיפאים -מאי 2022