Haifa 13-5-2021

מרכז חורב - הפגנה

מרכז חורב – חיפה, הפגנה נגד המצב האלים שנוצר ברחובות, ובגבולות, באחריות ממשלת ישראל והעומד בראשה בנימין נתניהו החשוד בפלילים ומעשיו נגזרים ממצבו הרגיש.