Haifa-Pink-22-10-2020

שחיתות - למדינת ישראל

הפגנה נגד נתניהו במרכז הכרמל; נגד השחיתות המיוחסת לו, בעד שיפרוש מראשות הממשלה ויעסוק בתיקיו הפליליים.
החזית הוורודה הגיעה לחיפה וצבעה את ההפגנה

הפגנה נגד נתניהו במרכז הכרמל; נגד השחיתות המיוחסת לו ובעד שיפרוש מראשות הממשלה ויעסוק בתיקיו הפליליים

הפגנה נגד נתניהו עוברת בכרמליה, חיפה; נגד השחיתות המיוחסת לו ובעד שיפרוש מראשות הממשלה ויעסוק בתיקיו הפליליים – ויפה שעה אחת קודם.

הפגנה נגד נתניהו במרכז חורב בחיפה; נגד השחיתות המיוחסת לו ובעד שיפרוש מראשות הממשלה ויעסוק בתיקיו הפליליים – מוקדם ככל האפשר.

מחאת העם חיפה
פינקפרונט – החזית הורודה
הבעלבתים

ארכיון צילומים מקומי בנושא הפגנות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים ומשפטו ברקע כל מהלכיו: 

17-10-2020 – המחאה חזרה לירושלים

Jerusalem 26-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem-20-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-11-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 29-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-22-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 15-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem 8-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

6.8.2020 מחאה נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים

הפגנה נגד ראש ממשלה החשוד בפלילים: 1/8/2020

קבלת שבת 24.7.2020 – – ומחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפליליםפרשת נח? זה יוצא בו' בחשוון. איך אפיקורס יודע? כי חומרים של הלובביצ'ר מגיעים אלי בדרכים נסתרות (דוא"ל שלא ביקשתי) אז אני משתמש בהם ומפרש כהבנתי צדיק בדורותיו? שילך לבית המשפט ונראה.