kallner-4-8-2023-Haifa

קבלת שבת 4.8.2023, חיפה. סמוך לביתו של ח"כ אריאל קלנר. המשטרה דרשה להפגין רחוק משם והמפגינים יצאו לסיבוב בשכונה.

מפגינים מול הבית של ח"כ קלנר

הפגנה מול בית ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) בטרם החל לצעוד לבית הכנסת עם עדת מפגינים וכיתת שוטרים סביבו יום שישי 4.8.2023

הפגנה מול בית ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) בטרם החל לצעוד לבית הכנסת עם עדת מפגינים וכיתת שוטרים סביבו יום שישי 4.8.2023

ואז יצא ח"כ יד ביד עם בנו וביחד צעדו לבית הכנסת. מפגינים אחדים ליוו אותו מרחוק בקריאות שונות.  המשטרה צעדה עמו ולא איפשרה להתקרב אליו.

ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) צועד לבית הכנסת עם עדת מפגינים וכיתת שוטרים סביבו יום שישי 4.8.2023 Abbey Road Style

כל זאת בגלל החקיקה האנטי דמוקרטית לה הוא שותף, בגלל חברותו בקואליציה של מורשעים בפלילים, מושחתים ונאשם בפלילים, והזויי גבעות. ח"כ קלנר הוא מבין המובילים לשלטון שאיננו דמוקרטי כפי שהכרנו, ומהשינויים שהוא שותף להם נצא כולנו נפסדים.

אור וישועה

ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) צועד לבית הכנסת עם עדת מפגינים וכיתת שוטרים סביבו יום שישי 4.8.2023

ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) צועד לבית הכנסת עם עדת מפגינים וכיתת שוטרים סביבו יום שישי 4.8.2023

ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) צועד לבית הכנסת עם עדת מפגינים וכיתת שוטרים סביבו יום שישי 4.8.2023

חלק מהצעות החקיקה של ח"כ קלנר:

פ/2136/25 – הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – הרכב מלא בדיון בתיקי בג"ץ), התשפ"ג-2023. כלומר, בכל דיון בג"צ ישב בהרכב מלא.

פ/2014/25 – הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – חיפוש בחומר מחשב וסמכות יושב ראש הכנסת), התשפ"ג-2023. כלומר, דיני החסינות שמגינים על הח"כים מפני חיפוש גם בטלפונים החכמים ובמחשבים האישיים שלהם ושל עובדי לשכתם יורחבו. לאן עוד ניתדרדר אלוהים יְשׁוּרֶנּוּ!

פ/2329/25 – הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), התשפ"ג-2023. כלומר, הצרת צעדי ארגוני המגזר השלישי, החברה האזרחית ובהם ארגוני זכויות אדם ואזרח, שממומנים על ידי ישויות מדינתיות זרות.

פ/179/25, פ/175/25 – בשיטוף עם ח"כ גוטליב, הצעת חוק הפרטת גלי צה"ל, התשפ"ג-2022. כלומר, הפיכת גל"צ לתחנת רדיו מסחרית.

 

לפני שבוע 28.7.2023 בקבלת השבת באותו המקום

מוצ"ש 29.7.2023 בחיפה = השבוע ה30

מוצ"ש 5.8.2023 = השבוע ה-31 [יקושר גם מכאן]פינת הזיכרון – השבוע לפני 3 שנים בירושלים:

את סצינת הנפת הדגל הוורוד הפיק שרון אברהם בירושלים, בהפגנה נגד כהונת ראש ממשלה תחת שלושה כתבי אישום: שוחד מרמה והפרת אמונים. 8.8.2020.