DRILL

תרגיל  חירום  תעופתי – חיפה 

לקראת תרגיל רשות שדות התעופה שיתקיים מחר 14.5.2019 בחיפה הוצבה גרוטאה של מטוס שכנראה יעלה באש לצורך תרגול הכבאים בשיתוף גורמי הסיוע החיצוניים: משטרת ישראל, צה"ל, שירותי הכבאות וההצלה חיפה, מד"א, רח"ל – עיריית חיפה.

גרוטאה של מטוס

לקראת תרגיל רשות שדות התעופה שיתקיים מחר 14.5.2019 בחיפה הוצבה גרוטאה של מטוס שכנראה יעלה באש

גרוטאה על משאית

גרוטאה של מטוס קל על משאית כבדה 13.5.2019 – לתרגול כיבוי אש

כבאות והצלה באימון השפרצה והתזה על חוף חלוצי התעשייה בחיפה, קיץ 2020

כבאות בתרגול עם עשן, חורף 2021