Jerusalem-30-1-2021

ירושלים 30.1.2021 – השבוע ה-32 להפגנות ב"בלפור".

מחאה בירושלים נגד ראש ממשלה נאשם בפלילים

מחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. ירושלים30.1.2021

סיור משטרתי בתוך קהל המפגינים. במהלך הסיור לכד הקצין המוביל 2-3 זמבורות מפלסטיק אמיתי, והחרים אותן. כל זאת במחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. ירושלים 30.1.2021.

מחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. ירושלים30.1.2021

צוללת צהובה שנפגעה קשות מאלימות המשטרה חוזרת לכיכר צרפת ("בלפור") משם תגיע למספנה לשיפוצים. במחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. ירושלים30.1.2021

חיצרוץ בסיוע קונוס

חיצרוץ בסיוע קונוס דרכים מצוי, במחאה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים. ירושלים 30.1.2021

9/1/2021 באותו המקום בירושלים

"מערכת הצעקה" מוצבת בירושלים – כתבה בעין השביעית 17.1.2021

מארכיון האתר: קישור לצילומים בנושא הפגנות נגד ראש הממשלה השקוע במאבקו המשפטי:

מוצ"ש 26.12.2020 בירושלים  – מחאה נגד כהונת ראש ממשלת ישראל תחת כתבי אישום פלילים

21 בנובמבר 2020 – כיכר צרפת בירושלים – מחאה נגד כהונת ראש הממשלה תחת כתבי אישום פלילים

פינוי מפגין מכיכר צרפת ("בלפור") בירושלים, 21 בנובמבר 2020.

17-10-2020 -ירושלים – מחאה ב"בלפור" נגד כהונת ראש הממשלה תחת כתבי אישום פליליים

Jerusalem 26-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem-20-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-11-9-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 29-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem-22-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

Jerusalem 15-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

Jerusalem 8-8-2020 – מחאה נגד כהונת ראש ממשלה נאשם בפלילים

6.8.2020 מחאה נגד ראש הממשלה החשוד בפלילים

הפגנה נגד ראש ממשלה החשוד בפלילים: 1/8/2020

קבלת שבת 24.7.2020 – – ומחאה נגד כהונת ראש ממשלה חשוד בפלילים

22/7/2020 – חסימת הכניסות לכנסת, במחאה על הכוונה להעביר את חוק הקורונה המורחב

במחאה על חוק הקורונה המורחב שהיה אמור לעלות להצבעה בכנסת 22.7.2020

"יום הביביסטיליה" 14.7.2020 – תחילת ההפגנות הגדולות במתחם "בלפור"

לפידים ביום הביביסטיליה – 14.7.2020 בירושלים

 

15 במאי 2020, הפגנה נגד הממשלה המסתמנת, ונגד המועמד להוביל אותה.