Haifa – 17-3-2021

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית

הפגנה במושבה הגרמנית - יהודים וערבים מסרבים להיות אוייבים

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית 17/3/2021/

הפגנה נגד נתניהו בחיפה

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית/ 17/3/2021 חיפה.

הפועל חליסה

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית. בתמונה, הפועל חליסה ליד צוללת צהובה. 17.3.2021, חיפה

 

חיפה! קולות נגד ראש ממשלה נאשם בפלילים

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית. בתמונה: שי שדה 17.3.2021

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית. מימין למעלה ד"ר עבאס סלים;   משמאל למעלה רותם ואייל המנועים של המחאה החיפאית; מימין למטה, עו"ד גבי לסקי; ומשמאל למטה הסופר עודה בשאראת. ליד המסעדה של רולה בעיר התחתית, חיפה 17.3.2021

"צוללת מצרית" בחזית מלון קולוני בחיפה

הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא מכהן תחת כתבי אישום חמורים ומשפטו החל, ושסיום כהונתו אינו באופק כרגע, וגם נגד אזלת היד של המשטרה בכל הקשור באלימות בחברה הערבית. חיפה 17.3.2021

יום לפני כן קיים ח"כ גדעון סער אירוע בחירות, מטעמו ומטעם תקווה חדשה, במועדון הביט בחיפה.