Haifa-20-2-2021

מרכז חורב, חיפה 21.2.2021:

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום חמורים:

מרכז חורב - חיפה

הפגנה נגד כהונת ראש הממשלה בנימין נתניהו תחת שלושה כתבי אישום חמורים. מרכז חורב 20.2.2021 חיפה

רם בן ברק (יש עתיד) בהפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו, במרכז חורב בחיפה 20-2-2021

 

העדלאידע בחיפה 24.2.2021 בין מרכז הכרמל למרכז חורב: צוללות וכדור קורונה, תחפושות וזמבורות!

בהכנה