Horev Haifa 17-4-2021

הפגנה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המתאמץ להרכיב ממשלה חדשה בעודו נאבק כנאשם במשפט פלילי על חפותו. (1000, 2000, 4000?) מרכז חורב, חיפה 17.4.2021.

ח"כ אלי אבידר

ח"כ אלי אבידר בהפגנה נגד המשך כהונתו של בנימין נתניהו בראשות ממשלת ישראל בדרישה שלא ישתפו עמו פעולה לקראת ממשלה חדשה. מרכז חורב, 17.4.2021, חיפה

ידר במרכז חורב, חיפה 17.4.2021

ח"כ אלי אבידר בהפגנה נגד המשך כהונתו של בנימין נתניהו בראשות ממשלת ישראל ובדרישה שלא ישתפו עמו פעולה לקראת ממשלה חדשה. מרכז חורב, 17.4.2021, חיפה

צוללת זעירה במרכז חורב

צוללת ננסית בהפגנה נגד המשך כהונתו של בנימין נתניהו בראשות ממשלת ישראל בדרישה שלא ישתפו עמו פעולה לקראת ממשלה חדשה. מרכז חורב, 17.4.2021, חיפה

מחאת העם חיפה - מרכז חורב עם הפגנה נגד ראש הממשלה נתניהו המכהן תחת שלושה כתבי אישום פליליים

הפגנה נגד המשך כהונתו של בנימין נתניהו בראשות ממשלת ישראל בדרישה שלא ישתפו עמו פעולה לקראת ממשלה חדשה. מרכז חורב, 17.4.2021, חיפה

נסיון להזיז מפגין