2021 Torch Lighting Ceremony

הדלקת משואות יום העצמאות מול משרד ראש הממשלה בירושלים בטקס ה-24 של תנועת יש גבול (זה ללא השמאל-ימין-קדימה צעד), לישראל צודקת, שוויונית וראוייה.
"עם אלה המקדישים ומקדישות את זמנם ומרצם להארת הפינות האפלות של החברה והמדיניות הישראלית היום ותמיד" (מתוך ההזמנה לאירוע)

הדלקת משואות יום העצמאות מול משרד ראש הממשלה בירושלים בטקס ה-24 של תנועת יש גבול

חנאן אלסאנא בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

טקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

חנאן אלסאנא מדליקה משואה אלטרנטיבית בטקס הדלקת המשואות של 'יש גבול' בירושלים 14.4.2021 בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יום העצמאות של 'יש גבול' בירושלים – אבי ילאו (מרצה, אקטיביסט ויזם חברתי) על רקע המשואות

"הזמן לא משנה את המציאות. אנשים משנים את המציאות"

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יום העצמאות ה-73 של יש גבול; אבי ילאו נושא דברים מול משרד ראש הממשלה בירושלים

"אין לנו את הפריוולגיה לשבת מהצד ולצפות שהמציאות תשתנה מאליה"

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – אבי ילאו מדליק משואה אלטרנטיבית ביום העצמאות ה-73 בירושלים

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – משה יהודאי מדליק משואה אלטרנטיבית מול משרד ראש הממשלה בירושלים 2021

"מדגיש את עליונות האספקט החברתי-כלכלי של אורח החיים היהודי על פני האספקט הטכסי."

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

משואות יש גבול – – משה יהודאי קורא את דבריו בטקס הדלקת המשואות האלטרנטיביות בירושלים

באוקטובר 2019 נפצע בתקיפת בריוני נוער הגבעות כשסייע לאיכרים פלסטיניים

משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל - 'יש גבול' מול משרד ראש הממשלה 4.14.2021, ירושלים

– משה יהודאי, ממייסדי עמותת רבנים למען זכויות האדם, מדליק משואה בטקס הדלקת משואות אלטרנטיביות, של יש גבול בירושלים 2021.

אברהם בורג

אברום בורג בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24

"אני מתכבד להשיא משואה זו בשמה של האופטימיות, ולמענם של אלה שלא איבדו את האמונה באדם ובטוב. שלא מוכנים להכנע ולנוס מפני גייסות הרוע, שלא מרימים יד על אדם…"

אברהם בורג

אברום בורג בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

הלל רבין

הלל רבין (סרבנית כיבוש) מדליקה משואה אלטרנטיבית בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

הלל רבין מדליקה משואה אלטרנטיבית

הלל רבין (סרבנית כיבוש) נושאת דברים בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

יאסר אבו ערישה מדליק משואה של יום העצמאות ה-73 מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021

יאסר אבו ערישה נושא דברים בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

יאסר אבו ערישה מדליק משואה של יום העצמאות ה-73 מול משרד ראש הממשלה

משואות 'יש גבול' – יאסר אבו ערישה (Yaser Abu Areesha פעיל זכויות אדם, מורה לערבית, עורך ומתרגם מגזין העוקץ לערבית) נואם לפני הדלקת המשואה הראשונה, מול משרד ראש הממשלה בירושלים 14.4.2021. יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל בטקס האלטרנטיבי.

אורלי נוי, שיחה מקומית

אורלי נוי (עיתונאית ועורכת בשיחה מקומית, פעילת פוליטית ובין המתרגמות היחידות בארץ מפרסית לעברית) בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועת 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה, שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

"אין שמחה בעולם כל עוד יש לב אחד שבור,
לא תהיה פריחה כל עוד יש כפר אחד עקור,
מכל רחבי תבל, מכאן ועד קצה עולם, לא תהיה חרות כל עוד יש איש אחד אסור."

אורלי נוי (שיחה מקומית) בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים.

עו"ד יפעת סולל

עו"ד יפעת סולל נושאת דברים מול משרד ראש הממשלה בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

מדברי עו"ד סולל בטקס: "לכבוד המשפטנים הדורשים צדק ולא רק משפט ומצפים לסעד של צדק מבית המשפט, גם ואולי בעיקר בימים בהם השלטון מערער על יסודות הדמוקרטיה הישראלית;"

עו"ד יפעת סולל

עו"ד יפעת סולל מדליקה משואה אלטרנטיבית של יום העצמאות, מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים 2021.  'יש גבול' קיימה את טקס הדלקת המשואות זו השנה ה-24, במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל.

ריבי גיליס

ריבי גיליס נושאת דברים בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

ריבי גיליס

ריבי גיליס בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה שהתקיים במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24.

יעל עמבר, מכתב השמיניסטיות 2021

יעל עמבר בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס האלטרנטיבי זו השנה ה-24 הזה במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל.

יעל עמבר (מכתב השמיניסטיות 2021) "פרסמנו את המכתב בתקווה לעורר דיון ביקורתי סביב הגיוס שלנו לצבא כובש בקרב בנות גילנו, אבל גם בשביל להראות לפלסטינים צעירים כמונו שיש מי שמוכנה לתמוך בקריאה שלהםן לצדק גם בישראל."

את הטקס ליוו ה'חצילונים' בקטעים מוסיקאלים ויסמין ג'אז בנגינה ושירה:

יסמין ג'אזז Jasmin JaZz

יסמין ג'אזז שרה בטקס הדלקת משואות יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל מול בניין ראש הממשלה, בקריית הממשלה בירושלים. תנועה 'יש גבול' קיימה את הטקס הזה במקביל לטקס הממלכתי בהר הרצל זו השנה ה-24


Amnesty International-Israel's Director writes about the torch-lighting ceremony and Yesh-Gvul's alternative ceremony in The Jerusalem Post:

Torch CeremonyHALLELUJAH BY YONATAN GHER  APRIL 12, 2018 JP

מדינת משטרה, על טקס הדלקת המשואות מ-2017, ב'העין השביעית'.

Beach replenishment -Haifa

חזירי בר בחיפה, פברואר 2022